fbpx

Là một người nổi tiếng trong thế giới thiết kế, những tổng hợp và chia sẻ về 15 ví dụ bố cục thường dùng trong thiết kế poster phim của blogger người Pháp Christophe Courtois chắc chắn sẽ là bí kíp bỏ túi cần thiết cho bạn.

Những bí kíp cần thiết để thiết kế một Poster kích thích mắt nhìn 

1. A Loner Viewed From Behind  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-1

2. Building a Face Out of Other Objects  

3. Justice Is Blind  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-2

4. Big Block Font Right Over the Face

 

5. Big Heads over Tiny People on a Beach

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-3   

6. Reflection In Sunglasses  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-4

7. Lady In Red  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-5

8. Public Bench  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-6

9. Back To Back, Viewed From the Side  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-7

10. The Between-the-Legs Shot  

11. In Bed  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-8

12. Big Eye  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-9

13. Blue  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-10

14. Black & White Action Movie Posters  

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-11

15. Running In the Street, At a Tilt And Tinted Blue

15 Cách Sắp Xếp Bố Cục Trên Poster Thường Gặp-12

Nguồn: Tổng hợp