fbpx

TV Commercial ấn tượng, độc đáo với idea “người tiền sử” và concept cáp điện vẫn sử dụng tốt qua hàng triệu năm. Rotoscoping và matte painting theo concept art, đánh dấu bước chuyển mình về năng lực sản xuất và kỹ xảo VFX hàng đầu Việt Nam của PanaMotion.