fbpx

TVC Thép SSE – Thép Việt Úc thực hiện bởi PanaMotion. Sản phẩm nổi bật với chú Chuột túi vô cùng chân thật nhờ kỹ thuật dựng hình (Modeling) và 3D Motion Graphic. Bên cạnh đó, hiệu ứng VFX vốn là thế mạnh của PanaMotion đã làm nên thành công cho dự án.