Đam mê với công việc,

Linh hoạt trong xử lý,

Khác biệt từng sản phẩm

PanaMotion đem đến giải pháp xử lý hình ảnh và ý tưởng sáng tạo khác biệt cho các sản phẩm của khách hàng.

Phối hình

- Phân tích chuyển động
- Xóa phông nền
- Tách đối tượng ra khỏi nền
- Vẽ nền trên kính
- Làm sạch cảnh

Hiệu ứng 3D

- Mô phỏng vật lý
- Hiệu ứng cháy nổ, bụi, mưa
- Dựng mô hình 3D
- Tạo chất liệu
- Gắn xương