Phim quảng cáo 15 giây Ống nhựa Stroman, thực hiện bởi PanaMotion. TVC theo phong cách hiện đại với chuyển động mạnh mẽ, tinh tế bằng các hiệu ứng đặc biệt như Visual Effects, Motion graphic, CG