TV Commercial Phân bón Miền Nam sản xuất bởi PanaMotion. Các cảnh quay ấn tượng về nông thôn, nông nghiệp Việt, kết hợp với hiệu ứng VFX mưa rơi , mạ nảy mầm, lúa chín vàng; motion graphic chim ó cùng đàn én bay lượn, cùng các kỹ thuật ánh sáng, màu sắc, xử lý từng lớp ảnh tinh tế tạo nên thước phim sống động, sắc sảo, hiện đại mà thuần Việt.