Một phần trong dự án quảng bá của PanaMotion cho công nghệ cảm ứng định vị Xethru của Novel, ứng dụng trong các hệ thống bãi đỗ xe tự động và tìm đường.